لایو مشترک امین توکلی و پویا محمدی(فرهنگ کار در شرکت های فنلاندی)

امین توکلی|پویا محمدی

 لایو مشترک امین توکلی و پویا محمدی با موضوع فرهنگ کار در شرکت های فنلاندی و بهترین حوزه های استارتاپی در ایران برای فعالیت زمان پنج شنبه ۲۷مهر۹۷ساعت۲۱ بخش اولجهت مشاهده بخش اول اینجا کلیک کنید. بخش دومحهت مشاهده بخش دوم اینجا کلیک کنید.