نحوه برنامه ریزی و خواب من

این سوالیه که به کرات ازم پرسیده میشه و همه میخوان بدونن من چجوری میخوابم یا چجوری به همه کارام با این همه حجم میرسم؟   خب این سوال دوستان توی اینستاگرام باعث شد تا یه بار اینجا دربارش مفصل اینجا بنویسم.     البته این فعلا نسخه فعلی من تا تاریخ این نوشته یعنی۱۵ […]