تئوری شیر و عنکبوت(رفتار مدیران موفق)

در کسب وکارها دو دسته مدیر داریم با دو دیدگاه متفاوت اگه میخواهین با این دودسته و ذهنیت وکارهاشون وعکس العملشون در مواجه با بحران آشنا بشین پیشنهاد میکنم حتما این پادکست رو گوش کنید. همچنین خوشحال میشیم این مطلب رو با دوستانتون به اشتراک بزارین