جسم فلزی صحرای یوتا و تبلیغ جذاب برندها

احتمالا تا حالا از خبر این جسمی که توسط کارکنان اداره امنیت عمومی و اداره حفاظت از حیات وحش روز ۱۸ نوامبر (۲۸ آبان) در حال انجام ماموریت خود برای شمارش گوسفندان با این شیء فلزی شکل دراز و درخشان در صحرای سرخ ایالت یوتا روبرو شده بودند و در نزدیکی این شیء مرموز فرود […]